کلینیک کار درمانی جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:رشد جسمانی قبل از تولد

          رشد جسمانی قبل از تولد   پیش از پرداختن به رشد جسمانی و عوامل اثر گذار بر آن، لازم است با دوره های سنی مختلف در طول عمر آشنا شویم.   دوره های سنی در طول عمر در کتاب های مختلف مربوط به رشد جسمانی و حرکتی ، دوره های سنی به شیوه های مختلف طبقه بندی شده و با اسامی متفاوت نام گذاری شده اند. جدول (2-1)، یکی از این طبقه بندی ها را نشان می دهد(گالاهو و اوزمون(   Gallahue & Ozmun) ، 2002). رشد طبیعی در دوره…

Read More