کلینیک کار درمانی در جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:روش های مطالعه ی رشدحرکتی

روش های مطالعه ی رشدحرکتی     عموما برای مطالعه ی رشد حرکتی از سه طرح تحقیقی استفاده می شود: طرح طولی ،طرح مقطعی و طرح طولی ترکیبی یا متوالی. طرح تحقیق طولی در طرح تحقیق طولی،یک گروه آزمودنی همسن در زمان های مختلف (3 ماه یک بار،6ماه یک بار،12 ماه یک بار یا…) به طور مکرر مورد سنجش قرار می گیرد.یکی از مزایای این طرح، مشاهده ی مستقیم تغییرات حاصل از گذشت زمان وافزایش سن در رفتار حرکتی مورد نظر است . طرح تحقیق طولی،نقاط ضعفی هم دارد؛ به…

Read More

کلینیک کار درمانی در جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:رشد

رشد رشد واژه ای عمومی و کلی تر از واژه های بالاست و به کلیه ی تغییرات کمی (ساختاری )و کیفی (عملکردی )و تغییرات مثبت (پیشرونده) یا منفی (پسرونده) در طول عمر از زمان لقاح تا مرگ اشاره می کند  به عبارت دیگر رشد فرایندی متوالی مداوم و وابسته به سن است که نمو  بالیدگی و سالمندی رادر بر می گیرد. تغییرات رشدی دارای ویژگی های زیر می باشند 1-کمی یا کیفی هستند. 2-متوالی می باشند وبا ترتیبی تقریبا قابل پیش بینی ایجاد می شوند. 3-جمع پذیرند بدین معنی که…

Read More

کلینیک کار درمانی در جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:آشنایی با واژه های تخصصی و نظریه های رشد

آشنایی با واژه های تخصصی و نظریه های رشد     علم مطالعه ی حرکت انسان از چندین رشته ی فرعی مثل فیزیولوژی ورزش بیومکانیک رفتار حرکتی روان شناسی ورزش حرکت شناسی و….تشکیل شده است .رفتار حرکتی به بررسی اصول رفتار حرکتی انسان (خصوصا حرکات ماهرانه )می پردازد.رفتار حرکتی شامل کنترل حرکتی یادگیری حرکتی و رشد حرکتی است. کنترل حرکتی به مطالعه ی جنبه های عصبی جسمانی ورفتاری حرکت می پردازد. یادگیری حرکتیبه مطاله ی فرایندهایی می پردازد که باعث تغییرات نسبتا پایدار در قابلیت حرکت در نتیجه ی تمرین…

Read More

کلینیک درمان سریع گیر در عظیمیه09121623463:آناتومي حنجره

آناتومي حنجره          حنجره در خط وسط گردن  در حدود مهره هاي 3-6 گردني قرار دارد.        حنجره از بالا به حلق و از پائين به ناي منتهي ميشود. حنجره از غضروفهائي تشكيل ميشود كه توسط ليگمانها ومامبرانهائي بهم متصل ميشوند و توسط عضلات داخلي و خارجي حركت دارند.         حفره حنجره شامل قسمتهاي زير مي باشد: مدخل حنجره: ‌متشكل از اپيگلوت در جلو ، آرتينوئيد ها در عقب و چين هاي آري اپيگلوتيك در طرفين مي باشد. دهليز حنجره : بين مدخل حنجره و طناب صوتي كاذب مي…

Read More

کلینیک درمان سریع گیر در کلاک 09121623463:تومورهاي خوش خيم حنجره

تومورهاي خوش خيم حنجره انواع تومورها با منشا بافت پوششي ، غددي ، هم بند ، عصبي وعروقي در حنجره ممكنست ملاحظه شود . در اين قسمت فقط تومورهاي شايع حنجره به اختصار بيان ميشود:   پاپيلوماتوز تنفسي راجعه : شايعترين تومور خوش خيم حنجره مي باشد ( 85%) . شيوع آن در 3/4- 8/1 در يكصد هزار كودك است .اين تومور ناشي از ويروس پاپيلو ويروس انساني مي باشد ( HPV ) و در كودكاني كه مادرشان كونديلوماتاي ژنيتال داشته اند ديده ميشود .دو نوع بالغين و جوانان دارد.…

Read More