کلینیک کار درمانی جهانشهر میدان جمهوری خیابان فرمانداری09121623463:رشد جسمانی پس از تولد

              رشد جسمانی پس از تولد   برنامه ریزی علمی و صحیح برای فعالیت بدنی ، بدون ارزیابی رشد جسمانی افراد و آگاهی از الگوهای رشد طبیعی امکان پذیر نیست. مربیان و معلمان ورزش از طریق مقایسه ی وضعیت جسمانی افراد با هنجار های سنی موجود در جامعه می توانند در تعیین هدف هایی معقول ، تعدیل سطح انتظارات و برنامه ریزی صحیح فعالیت های جسمانی ، به افراد کمک نمایند.   نمو قد منحنی نمو طبیعی قد، سیگموئیدی یا S شکل است؛ با این حال سن جهش نمو نوجوانی…

Read More