اختلالات عصبی شناختی |گفتار توان گستر شرق کرج 09121623463

اختلالات عصبی شناختی |گفتار توان گستر شرق کرج 09121623463

 

اختلالاتی که ناشی از اسیب های نورولوژیک و بیولوژیک هستند (بیماری، جراحت، صدمه فیزیکی یا امادگی ژنتیکی)

👐نقص های شناخت (مجموعه فعالیت های ذهنی)
شامل:
– حافظه بیشتر از هر چیزی در این اختلالات اسیب می بیند (مشکل اصلی در یادگیری اطلاعات جدید است)
– اهسته شدن پردازش اطلاعات
– نقص در تمرکز و توجه (نقص در مولتی تسکینگ یعنی انجام چند وظیفه به طور همزمان)
– نقص در عملکردهای اجرایی: فرایندهای شناختی حل مساله، برنامه ریزی و مدیریت سایر فعالیت های مغزی (فراشناخت و خودتنظیمی)
– نقص مهارت های ادراک بصری : نقص بازشناسی اشیا و حس جهت یابی در مکان و فضا
– نقص سیالی کلامی
– نقص در هوش کلامی
– نقص در هوش کلی
– به علاوه نقص خلق و شخصیت
@goftardarmaniiran

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts