رشد زبان و اهمیت تقلید|گفتار توان گستر آبیک کرج09121623463

رشد زبان و اهمیت تقلید|گفتار توان گستر آبیک کرج09121623463

یکی از مهم ترین مراحل اولیه در رشد گفتار و زبان تقلید یا کپی از حرکات می باشد.
کمک به کودک برای یادگیری و تقویت تقلید منجر به بهبودی در مهارتهایی مثل #تماس–چشمی و بهبود #درک و #تعامل می شود.

توصیه می شود والدین در طول روز یک الی دو نوبت را به تقویت تقلید حرکات در کودک اختصاص دهند.
برای شروع بازی کافی است یک مکان مناسب که در آن نویزهای دیداری و شنیداری به حداقل رسیده برای کودک فراهم کنید.

ساعت شروع بازی را کودک به شما یادآوری خوهد کرد.هدف لذت است و بس…
برای شروع روبه روی دیدگان کودک بشینید.این موضوع تماس چشمی را بهبود و توجه کودک را در سطح بالاتری قرار می دهد.

گاهی لازم است برای رسیدن به پوزیشن مناسب کودک در صندلی مرتفع تری نسبت به مادر یا درمانگر قرار گیرد.
دست زدن گوش گرفتن و بوس کردن و ناز کردن و فوت کردن و ضربه زدن و… می تواند از جمله موارد تقلیدی باشد.


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts