به رشد گفتار و زبان در فرزندتان حتما كمك كنيد|گفتار توان گستر شمال کرج

به رشد گفتار و زبان در فرزندتان حتما كمك كنيد|گفتار توان گستر شمال کرج

 

🗣برای کودک آواز بخوانید. یادگیری ترانه ها و شعرهای جدید کمک می کند که کودک کلمات جدید بیاموزد؛ مهارت های حافظه ای و گوش دادن کودک تقویت شود و ایده ها و توانایی بیان کلمات او پیشرفت نماید.

مسافرت ها و گردش های خانوادگی ترتیب دهید. تجربه های جدید کمک می کند که مطالب تازه ای برای صحبت با کودک پیدا کنید.

آلبوم خانوادگی را به کودک نشان دهید و درباره تصاویر با کودک صحبت کنید.

🤟درحین حرف زدن،از اشارات وحرکات بدن استفاده کنید.

♀کودک را تشویق کنید که داستانی تعریف کرده و اطلاعاتش را با شما مبادله نماید.

🤷♀ کودک را به خاطر اشکالات دستوری سرزنش نکنید.

وقتی را برای بازی تک به تک با کودک اختصاص دهید. در حین بازی در مورد اسباب بازی ها و بازی هایی که انجام می دهید، حرف بزنید. از بازی های ساده ای مثل قایم باشک یا گشتن به دنبال صدا می توانید شروع کنید.

بگذارید کودک بازی را هدایت کند؛ چون باعث می شود شما فعالیت هایی را انجام دهید که کودک دوست دارد.
کودک را با کودکانی همبازی کنید که سطح گفتار و زبانشان کمی بهتر از کودک خودتان باشد.


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts