کلینیک تخصصی لکنت زبان کرج#همراه با افزایش سن این میزان به حدود یک درصد و در بزرگسالی‌ این

  همراه با افزایش سن این میزان به حدود یک درصد و در بزرگسالی‌ این آمار به حدود 0.1 درصد می‌ رسد. میزان شیوع لکنت در جنس مذکر و مونث نیز متفاوت است. این نسبت در افراد مذکر نسبت به افراد مونث سه یا چهار به یک می‌ باشد، یعنی‌ پسران سه تا چهار برابر دختران به لکنت مبتلا می‌ گردند.         دلایل استفاده از لکنت شکن دیجیتال  توسط درمانگردر سایر کشورها   یک- داشتن دانش استفاده از آن  توسط درمانگر ،  زیرا اطلاعات پایه ای از…

Read More

کلینیک تخصصی لکنت زبان کرج#دلیل که بیان آن ها آسان تر به نظر می‌ رسد. لکنت یعنی‌ اینکه شما مجبور

  دلیل که بیان آن ها آسان تر به نظر می‌ رسد. لکنت یعنی‌ اینکه شما مجبور هستید تا توصیه های احمقانه و بی‌ فایده آای نظیر: سخت نگیر، نفس بکش و بد صحبت کن، آهسته صحبت کن، را از دیگران بشنوید. نه هنجاری های گفتاری بسیار زیاد هستند، یکی‌ از نه هنجاری های گفتار، نه روایی گفتار یا همان لکنت است. مردم ناروانی گفتار را با نام هایی‌ همچون: لکنت زبان و گیر کردن زبان می‌ شناسند. لکنت قدیمی‌ ترین مشکل گفتاری است که پیوسته زندگی‌ انسان های بی‌…

Read More

کلینیک تخصصی لکنت زبان کرج#تکرار کردن یا کشیده ادعا کردن صدا ها. احتمالا هر شخص دارای لکنت این

  تکرار  کردن یا کشیده ادعا کردن صدا ها. احتمالا هر شخص دارای لکنت این تعریف را بسیار کوتاه و مختصر خواهد دانست زیر تنها بخش قابل دید از پدیده لکنت را توصیف می‌ کند. برای فرد دارای لکنت، لکنت در واقع چیزی بیش از تکرار صدا ها است. همچنین لکنت آن احساس غریبی است که وقتی‌ می‌ دانید احتمالا به لکنت خواهید افتاد، در وجودتان حس می‌ کنید. لکنت عبارت است از ناکامی، خجالت، احساس گناه و حقارت، پایین بودن عزت نفس. لکنت یعنی‌ اینکه وقتی‌ میخواهید بگویید پیراشکی…

Read More

کلینیک تخصصی لکنت زبان کرج#صوت درمانی فراتر رود و توجه خاصی‌ به مشاورات بهداشت صوتی گردد.

  صوت درمانی فراتر رود و توجه خاصی‌ به مشاورات بهداشت صوتی گردد. توانبخشی این افراد اغلب افراد متخصص زیادی را در گیر می‌ کند. تیم مورد نظر ممکن است از افراد زیر تشکیل شده باشد. متخصص ENT – Otolarynogolist – آسیب شناس گفتار و زبان – معلم صوت و آواز – معلم صوت حرفه ای – مدیر ، توانبخشی صوتی موفق به ارتباط و همکاری موثر این افراد وابسته است. استفاده کنندگان از صوت حرفه ای همه ما برای گذراندن زندگی‌ روزمره خود به مکانیسم صوتی وابسته هستیم. در…

Read More

تمایز دهنده (یاد آوری کننده) برای گفتار بدون لکنت عمل کند. به منظور وقوع# کلینیک تخصصی لکنت زبان کرج

  تمایز دهنده (یاد آوری کننده) برای گفتار بدون لکنت عمل کند. به منظور وقوع همزمان درمان در محیط های مختلف می‌ توان در درمانگاه روش های درمانی را به والد و آموزگار (هر دو ) آموزش دهیم زیرا مانع از کنترل محدود محرک شده و فرصت های تمرینی در دسترس کودک را چند برابر می‌ کند     صوت حرفه ای گروه بزرگی‌ از افراد که به واسطه ماهیت حرفه کاری خود در معرض خطر بزرگی‌ برای ایجاد مشکلات صوتی و آسیب های حنجره ای هستند، استفاده کنندگان حرفه…

Read More