کاردرمانی کرج | گفتاردرمانی کرج | گوگل فارسی بدون فیلتر| google – جستجوی google | www.google.com | google play | گوگل ارث | گوگل پلی

 

 

نورو فیدبک بر اساس نظر FDAاولین و درمان انتخابی برای اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان است . این روش همانند رانندگی یاد گرفتن است که بعد از تکمیل دوره هرگز  فراموش نمیشود! بر اساس گزارش تحقیقات انجام شده اثر نوروفیدبک به مدت ده سال بر روی فرد بطور موثر باقی می ماند.‌