تبلیغات برخی داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی زودهنگام در فضای مجازی آغاز شده

به گزارش ایرنا، پیام های تبریک با عناوین انتخاباتی، تعریف و تخریب رقبا در گروه های مختلف مجازی، برپایی محافل سخنرانی و بیان اهداف از جمله فعالیت های تبلیغاتی به شمار می رود که نه تنها تاثیر مثبت بر اذهان عمومی نخواهد داشت، بلکه تردید آنان در انتخاب افرادی که حتی در تبلیغات خود دچار تخلف می شوند را به همراه دارد. این داوطلبان غافل از رصد همیشگی هیات های نظارت و اجرایی انتخابات همچنان به فعالیت های تبلیغات زودهنگام آن هم در حد گسترده مشغول هستند که براساس نقطه…

Read More